بازدید رییس کمیسیون کشاورزی مجلس و معاون وزیر جهاد کشاورزی از باغات چای لاهیجان

بازدید رییس کمیسیون کشاورزی مجلس و معاون وزیر جهاد کشاورزی از باغات چای لاهیجان

محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به همراه دکتر برومند معاون وزیر کشاورزی، دکتر براتی فرماندار لاهیجان، دکتر فرخی نماینده مجلس و دکتر جهان‌ساز رییس سازمان چای کشور از کارخانجات چایسازی و باغات لاهیجان بازدید کردند.؛