اجرای طرح ضربتی واکسیناسیون کرونا در لاهیجان

اجرای طرح ضربتی واکسیناسیون کرونا در لاهیجان

در طرح ضربتی واکسیناسیون مغازه به مغازه و خانه به خانه در شهر و روستاهای لاهیجان ، تیم های سیار واکسیناسیون با حضور درب منازل و مغازه ها، افرادی که تاکنون موفق به تکمیل واکسن کرونا نشده اند را واکسینه می کنند.؛
موفقیت نظام مراقبت های اولیه سلامت، مرهون تلاش بهورزان است / مردم نسبت به دریافت دوز سوم واکسن کرونا ترغیب شوند

موفقیت نظام مراقبت های اولیه سلامت، مرهون تلاش بهورزان است / مردم نسبت به دریافت دوز سوم واکسن کرونا ترغیب شوند

محمد تقی نجف زاده با اشاره به زحمات بهورزان در دوران شیوع اپیدمی کرونا ، گفت : از اولین روزهای شیوع بیماری کرونا، وظایف سنگینی بر دوش بهورزان گذاشته شد که به نحو احسن انجام شد و موفقیت نظام مراقبت های اولیه سلامت، مرهون تلاش این قشر زحمتکش است.؛