افت فشار و قطعی گاز نداریم / مردم برای گرم کردن خانه هایشان دغدغه نداشته باشند

افت فشار و قطعی گاز نداریم / مردم برای گرم کردن خانه هایشان دغدغه نداشته باشند

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، با اشاره به شرایط جوی حاکم بر کشور که منجر به افزایش چشمگیر مصرف گاز شده است، گفت: دیروز 22 دی ماه مصرف گاز در بخش های تجاری و خانگی به حدود 700 میلیون متر مکعب رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 150 میلیون مترمکعبی را شاهد هستیم.؛