لوشان
ترافیک ۱۲ کیلومتری در محور ورودی گیلان ۱۶ آبان ۱۳۹۷

ترافیک ۱۲ کیلومتری در محور ورودی گیلان

حجم سنگین ورودی خودرو از محور قزوین به رشت به حدی بوده که پیش از ظهر امروز در محدوده لوشان به رودبار ترافیک ۱۲ کیلومتری ایجاد شد.