چهار دستور رییس قوه قضاییه برای ارتقاء سطح امنیت عمومی در تعطیلات نوروز

چهار دستور رییس قوه قضاییه برای ارتقاء سطح امنیت عمومی در تعطیلات نوروز

رئیس قوه قضاییه با اشاره به در پیش بودن روزهای منتهی به اعیاد مذهبی و تعطیلات نوروزی خطاب به مسئولین قضایی اعم از رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها و بازپرس‌ها جهت تمهید شرایط و مقدمات ارتقای سطح امنیت عمومی جامعه ۴ دستور مشخص صادر کرد.؛