غذاهایی که باعث افزایش قند خون می‌شوند

غذاهایی که باعث افزایش قند خون می‌شوند

رژیم غذایی عاملی شناخته شده و قابل تغییر است که در شروع دیابت نوع ۲ نقش دارد بنابراین درک طیف وسیعی از عوامل غذایی که ممکن است بر شیوع رو به رشد این بیماری تاثیر بگذارد نیز مهم است.؛