قاسم افشار
گوینده پرسابقه صداو سیما درگذشت ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

گوینده پرسابقه صداو سیما درگذشت

گوینده توانمند و با سابقه صداوسیما دار فانی را وداع گفت.