برای کنترل فشارخون بالا چه چیزهایی بخوریم؟

برای کنترل فشارخون بالا چه چیزهایی بخوریم؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم پرس ، برای اینکه خون در سرخ رگ‌ها جریان پیدا کند و موادغذایی را به اعضای مختلف بدن برساند، نیاز به نیرویی دارد که خون را به گردش درآورد. این نیرو فشار خون نامیده می‌شود. انقباض و انبساط عضلات قلب و سرخ رگ‌ها این نیرو را ایجاد می‌کند. فشارخون