در جلسه شورای شهر لاهیجان چه گذشت؟

در جلسه شورای شهر لاهیجان چه گذشت؟

جلسه این هفته  شورای اسلامی شهر لاهیجان با حضور رضا زنده دل شهردارلاهیجان  و با موضوع  بررسی سند راهبردی توسعه شهر لاهیجان عصر چهارشنبه برگزار شد .؛