اورژانس اینترنت در گیلان

اورژانس اینترنت در گیلان

راه‌اندازی مرکز خدمات امدادی فضای مجازی یکی از برنامه های آینده اداره کل ارتباطات گیلان در دولت سیزدهم است.؛