فاطمه شیرزاد
آبستراکسیونی صورت نگرفته است ۱۸ مهر ۱۳۹۷
سخنگوی شورای شهر رشت :

آبستراکسیونی صورت نگرفته است

سخنگوی شورای شهر رشت گفت آبستراکسیون یک ابزار قانونی برای مقابله با زیاده خواهی ها بوده و در صورت نیاز از آن استفاده خواهیم کرد.

بررسی گزینه های تصدی شهرداری رشت در جلسه فردای شورا ۱۵ مهر ۱۳۹۷

بررسی گزینه های تصدی شهرداری رشت در جلسه فردای شورا

سخنگوی شورای شهر رشت خبر داد در جلسه علنی فردای اعضای شورای شهر رشت گزینه های تصدی شهرداری مورد بررسی قرار میگیرند

مشکلی بابت بارش باران در شهر ایجاد نشده است ۱۳ مهر ۱۳۹۷
سخنگوی شورای شهر رشت :

مشکلی بابت بارش باران در شهر ایجاد نشده است

سخنگوی شورای شهر رشت گفت با تلاش بی وقفه ستاد بحران شهرداری رشت مشکل خاصی پیرامون بارش باران در شهر به وجود نیامده و همه چیز تحت کنترل قرار دارد.

معرفی ۱۵ گزینه برای شهرداری رشت؛ نتیجه جلسه غیرعلنی امروز شورای شهر ۰۹ مهر ۱۳۹۷

معرفی ۱۵ گزینه برای شهرداری رشت؛ نتیجه جلسه غیرعلنی امروز شورای شهر

سخنگوی شورای اسلامی رشت گفت: در جلسه غیرعلنی امروز شورای اسلامی شهر رشت ۱۵ گزینه برای تصدی شهرداری رشت معرفی شدند.

سخنگوی شورای شهر رشت  خواستار پرداخت خسارت از سوی اداره برق به شهروندان شد ۲۶ تیر ۱۳۹۷

سخنگوی شورای شهر رشت خواستار پرداخت خسارت از سوی اداره برق به شهروندان شد

سخنگوی شورای شهر رشت گفت در کشورهای توسعه یافته اگر دولت ایجاد کننده مشکل است، به مردم خسارت وارد می کند، نوسانات اخیر برق به لوازم برقی منزل آسیب زده است و امیدواریم اداره برق پاسخگو باشد