عباس عبدی
آمادگی آن را دارید آنچه به غلط به مؤمنین و مؤمنات عرضه داشته اید را اصلاح و عذر خواهی کنید؟ ۰۷ آذر ۱۳۹۷
یادداشت سلیمی نمین خطاب به سید احمد خاتمی:

آمادگی آن را دارید آنچه به غلط به مؤمنین و مؤمنات عرضه داشته اید را اصلاح و عذر خواهی کنید؟

عباس سلیمی نمین به اظهارات امام جمعه موقت تهران در خصوص مطلب یک روزنامه، واکنش نشان داد

درباره شعار رفراندوم ۲۷ شهر ۱۳۹۷

درباره شعار رفراندوم

اصلاح طلبان هرگاه بخواهند حال طرف مقابل را بگيرند و آنها را در موضع تدافعي قرار دهند، پيشنهاد رفراندوم مي‌دهند