صدرالساداتی
ماجرای ناپدید شدن یک عضو مجلس خبرگان رهبری ۱۵ شهریور ۱۳۹۸

ماجرای ناپدید شدن یک عضو مجلس خبرگان رهبری

سید روح الله صدرالساداتی عضو مجلس خبرگان به همراه پسرش سید مهدی ‎صدرالساداتی و سید رضا صدرالساداتی فعال فرهنگی و مجتبی پرگر مفقود شده است.