در دوران دفاع مقدس جنگ بر سر حقانیت اسلام بود / داشتن بصیرت سیاسی لازمه موفقیت در جنگ نرم است

در دوران دفاع مقدس جنگ بر سر حقانیت اسلام بود / داشتن بصیرت سیاسی لازمه موفقیت در جنگ نرم است

علیجان میرشکار با اشاره به آغاز جنگ نرم علیه ایران اسلامی گفت: جنگ امروز جنگ نرم و فضای مجازی است از این رو باید فرزندان ایران اسلامی برای پیروزی در این جنگ تلاش کنند و لازمه موفقیت در این جنگ داشتن بصیرت سیاسی است.؛