مهلت چهار ماهه دادگستری به شهرداری برای تکمیل کمربندی خیام سیاهکل

مهلت چهار ماهه دادگستری به شهرداری برای تکمیل کمربندی خیام سیاهکل

حمزه خلیلی رییس کل دادگستری استان گیلان در بازدید از کمربندی خیام دستور داد تا اداره راه و شهرسازی و راهداری ماشین آلات خود را جهت تسریع در روند ساخت کمربندی در اختیار شهرداری قرار دهند و شهرداری نیز متعهد شد تا ظرف چهار ماه آینده نسبت به تکمیل و بازگشایی این محور اقدام نماید.؛