گلایه رئیس شورای اسلامی شهر شلمان در روز شوراها / نیازمند تخصیص اعتبارات ملی هستیم تا پاسخگوی شهروندان و مسافران باشیم

گلایه رئیس شورای اسلامی شهر شلمان در روز شوراها / نیازمند تخصیص اعتبارات ملی هستیم تا پاسخگوی شهروندان و مسافران باشیم

احمدی نژاد گفت: با اینکه شهرداری ها بسیاری از هزینه‌های اولیه را به سختی تأمین می‌کنند اما برخی هنوز با یکه تازی چوب لای چرخ می‌گذارند تا نارضایتی ایجاد شود که حتما محکم مقابل این رفتارها می‌ایستیم.؛