روحیه استکبار سیتزی میرزاکوچک کم‌نظیر بود / تاکید بر حمایت از کنگره آل بویه

روحیه استکبار سیتزی میرزاکوچک کم‌نظیر بود / تاکید بر حمایت از کنگره آل بویه

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رشت، شخصیت و ویژگی استکبار ستیزی میرزاکوچک و قیام او را کم نظیر توصیف کرد و گفت: همزمان با قیام جنگل، قیام های متعددی در کشور شکل گرفت که هیچکدام به این اندازه ماندگار نبود. ؛