سخنگوی شورای نگهبان
ایرادات پالرومو برطرف شد ۱۸ مهر ۱۳۹۷
سخنگوی شورای نگهبان :

ایرادات پالرومو برطرف شد

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره اصلاح قانون پولشویی و کنوانسیون پالرمو توئیتی منتشر کرد

دعوت سخنگوی شورای نگهبان از رشیدپور برای نظارت در انتخابات آتی ۲۱ شهریور ۱۳۹۷

دعوت سخنگوی شورای نگهبان از رشیدپور برای نظارت در انتخابات آتی

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در توییتر از رضا رشید پور دعوت کرد تا در انتخابات آتی ناظر باشد.