ستاد ساماندهی امور جوانان گیلان
خواب شیرین مدیرکل در جلسه ساماندهی امور جوانان گیلان !! + تصاویر ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

خواب شیرین مدیرکل در جلسه ساماندهی امور جوانان گیلان !! + تصاویر

در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان گیلان ، مدیرکل بهزیستی استان به خواب شیرین بهاری مشغول بود