ساموئل
مرگ دلخراش ستاره سابق استقلال ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

مرگ دلخراش ستاره سابق استقلال

ساموئل ستاره سیاه پوست محبوب استقلالی ها صبح سه شنبه در یک حادثه تصادف جان خود را از دست داد .