بازدید رییس کمیسیون کشاورزی مجلس و معاون وزیر جهاد کشاورزی از باغات چای لاهیجان

بازدید رییس کمیسیون کشاورزی مجلس و معاون وزیر جهاد کشاورزی از باغات چای لاهیجان

محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به همراه دکتر برومند معاون وزیر کشاورزی، دکتر براتی فرماندار لاهیجان، دکتر فرخی نماینده مجلس و دکتر جهان‌ساز رییس سازمان چای کشور از کارخانجات چایسازی و باغات لاهیجان بازدید کردند.؛
جشنواره ای برای خندیدن

جشنواره ای برای خندیدن

در این جشنواره و همه جشنواره های مشابه ، هیچگاه یک نکته آموزشی برای شرکت کنندگان وجود نداشته و  هیچ فعالیتی برای بهبود وضعیت چای انجام نمیشود  .؛