ماجرای خیانت وزیر اسبق کشاورزی به صنعت چای چه بود؟

ماجرای خیانت وزیر اسبق کشاورزی به صنعت چای چه بود؟

یشکستوان صنعت چای کشور با بیان اینکه از زمان آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی وقت، در حق صنعت چای خیانت شد گفت: در این دوره چهار سال واردات چای ممنوع می‌شود و از آن طرف یک شرکت در حجم گسترده و به صورت قاچاق 36 برند را در داخل کشور توزیع کرد به طوری که در میدان اعدام تنها روزانه 100 کانتینربه فروش می‌رسید.؛