مدیریت پسماند در گیلان باید به شکل جدی مورد بازنگری قرار گیرد

مدیریت پسماند در گیلان باید به شکل جدی مورد بازنگری قرار گیرد

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پایان سفر نظارت میدانی به استان گیلان تأکید کرد: مدیریت پسماند در استان گیلان باید به طور جدی مورد بازنگری قرار گیرد و راهکارهای مسکن‌گونه و مقطعی برای این معضل نمی‌تواند کمکی به حل مشکل پسماند گیلان کند و در درازمدت خود بحران زا خواهد شد. ؛