مأموریت رئیس مجلس به کمیسیون اجتماعی برای بررسی حادثه لنگرود / دستورالعمل فعالیت کمپ‌های ترک اعتیاد باید مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد

مأموریت رئیس مجلس به کمیسیون اجتماعی برای بررسی حادثه لنگرود / دستورالعمل فعالیت کمپ‌های ترک اعتیاد باید مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد

رئیس مجلس با تسلیت حادثه به مردم استان گیلان، شهرستان لنگرود و خانواده های جانباختگان این حادثه و مأموریت به کمیسیون اجتماعی برای بررسی حادثه آتش سوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود گفت: کمیسیون اجتماعی با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت کشور و نیروی انتظامی باید موضوع اصلاح دستور العمل فعالیت کمپ های ترک اعتیاد را پیگیری کند تا بتوانیم از بروز این وقایع پیشگیری کنیم. ؛