آسمان لاهیجان نورافشانی شد

آسمان لاهیجان نورافشانی شد

به مناسبت ۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی ، بی نظیر تربن مراسم نورافشانی آسمان شهر لاهیجان توسط شهرداری انجام شد.؛