روزنامه اعتماد
از فیلترینگ تلگرام و توئیتر چه سودی بردید که آمده اید سراغ اینستاگرام؟ ۲۱ آذر ۱۳۹۷
انتقاد یک نماینده مجلس از مطرح شدن خبر فیلتر اینستاگرام ؛

از فیلترینگ تلگرام و توئیتر چه سودی بردید که آمده اید سراغ اینستاگرام؟

حمیده زرآبادی نماینده مجلس در روزنامه اعتماد نوشت:معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور روز گذشته دوباره مساله فیلترینگ اینستاگرام را مطرح کرده است.

درباره شعار رفراندوم ۲۷ شهر ۱۳۹۷

درباره شعار رفراندوم

اصلاح طلبان هرگاه بخواهند حال طرف مقابل را بگيرند و آنها را در موضع تدافعي قرار دهند، پيشنهاد رفراندوم مي‌دهند