کردوکار «سید عباس صالحی»: گذشته یا آینده گرایی؟

کردوکار «سید عباس صالحی»: گذشته یا آینده گرایی؟

میراحمدمیراحسان پژوهشگر و مستند ساز اهل لاهیجان درباره تغییر مدیریت روزنامه اطلاعات پس از درگذشت مرحوم دعایی و انتصاب سید عباس صالحی نوشت: مدیریت سید عباس صالحی وجه مشترکش با مدیریت مرحوم سید محمود دعایی آن است که در این صداها او اداره کننده صدای اصلاح طلبی قانون گرا با همه تبعاتش و پیشبرد الگویی عقلایی و معتدل است.؛