تامین و ارتقای «امنیت و سلامت»، وجه مشترک دستگاه قضا و نظام سلامت/ همه مکلف به تحقق جوانی جمعیت هستیم

تامین و ارتقای «امنیت و سلامت»، وجه مشترک دستگاه قضا و نظام سلامت/ همه مکلف به تحقق جوانی جمعیت هستیم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، تامین و ارتقای امنیت و سلامت را وجه مشترک دستگاه قضا و نظام سلامت دانست و گفت: در دانشگاه علوم پزشکی، هدف، حفظ و ارتقای نظام سلامت و در دادگستری نیز هدف، حفظ و ارتقای سطح امنیتی جامعه و عدالت در اجرای حقوق است که ذینفع همه آن‌ها مردم هستند. ؛
قوم گیلک تا ۵۰ سال آینده منقرض میشود

قوم گیلک تا ۵۰ سال آینده منقرض میشود

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت اگر اقدامی عاجل در این خصوص حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موردتوجه قرار نگیرد، در ۵۰ سال آینده نژاد گیلک از میان خواهد رفت.؛