دولتمردان در مقابل لابی‌های برخی از رجال سیاسی اقتدار داشته باشند / چه کسی گفته است که وظیفه نماینده مجلس عزل و نصب است؟

دولتمردان در مقابل لابی‌های برخی از رجال سیاسی اقتدار داشته باشند / چه کسی گفته است که وظیفه نماینده مجلس عزل و نصب است؟

رسول فلاحتی در خطبه های نماز جمعه رشت خطاب به وزرای دولت شهید جمهور و وزرای آینده کابینه جدید افزود: توصیه می‌کنم در مقابل لابی‌های برخی از رجال سیاسی اقتدار داشته و به خواسته آنها تن ندهند.؛
دستگاه های نظارتی ورود کنند ؛ بساط بی حجابی جمع شود

دستگاه های نظارتی ورود کنند ؛ بساط بی حجابی جمع شود

امام جمعه رشت به دستور اخیر فرمانده انتظامی برای برخورد با هنجارشکنان اشاره کرد و گفت: مردمِ ما هنوز نگران هستند و وضعیتِ موجود برای مردمِ مسلمان قابل قبول و مطلوب نیست؛ نیروی انتظامی، بسیج و دستگاه‌های نظارتی ورود جدی داشته باشند.؛
۶۵ تا ۷۰ درصد برنج هنوز دست کشاورزان شمالی مانده است/ دولتمردان محصول را مستقیم از کشاورز خریداری کنند.

۶۵ تا ۷۰ درصد برنج هنوز دست کشاورزان شمالی مانده است/ دولتمردان محصول را مستقیم از کشاورز خریداری کنند.

امام جمعه رشت با بیان اینکه 65 تا 70 درصد برنج کشاورزان شمالی هنوز دست کشاورز مانده است گفت: دولتمردان محصول را مستقیم از کشاورز خریداری کنند و از طریق واسطه برنج نخرند زیرا یکی از آسیب‌های عرصه کشاورزی، دست‌های واسطه‌گران است. ؛