رانندگی
در باران چطور رانندگی کنیم؟ ۱۶ آبان ۱۳۹۷

در باران چطور رانندگی کنیم؟

در شرایط جوی معمول و به صورت استاندارد شما می‌بایست فاصله سه الی چهار ثانیه‌ای با خودروی جلوی خود داشته باشید که به هنگام رانندگی در زیر بارش باران این عدد به ۵ ثانیه افزایش پیدا می‌کند