ممنوعیت تردد کامیون ها در جاده سیاهکل به دیلمان در ایام تعطیل

ممنوعیت تردد کامیون ها در جاده سیاهکل به دیلمان در ایام تعطیل

دادستان سیاهکل اعلام کرد برای پیشگیری از ترافیک و جلوگیری از تصادفات منجر به خسارتهای جانی و مالی ، تردد خودروهای سنگین در جاده سیاهکل به دیلمان در روزهای پنجشنبه ، جمعه و سایر ایام تعطیلات و روزهای برفی ممنوع می باشد.؛