خلیل موحد
پیامکهای تهدیدآمیز به نمایندگان مجلس را این فرد می فرستاد + تصویر ۱۹ مهر ۱۳۹۷

پیامکهای تهدیدآمیز به نمایندگان مجلس را این فرد می فرستاد + تصویر

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت متولی اصلی پیامک‌های ارسالی به نمایندگان شناسایی نمی‌خواهد و خود افراد دخیل در این امر اعلام کرده اند که ارسال این پیامک ها کار چه کسی است.