همه دستگاه ها با مشورت جوامع دانشگاهی برای مشکل خشکسالی راه حل بیابند

همه دستگاه ها با مشورت جوامع دانشگاهی برای مشکل خشکسالی راه حل بیابند

سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیأت دولت با اشاره به مشکل کم آبی و خشکسالی تصریح کرد: رسیدگی به مشکل کم آبی صرفاً به وزارت نیرو منحصر نمی‌شود و همه دستگاه‌های مرتبط، وظیفه دارند در مشورت با جوامع دانشگاهی راه حل ملی برای برای خشکسالی بیابند.؛