سارق طلا فروشی لاهیجان به اعدام محکوم شد

سارق طلا فروشی لاهیجان به اعدام محکوم شد

مرد جوانی که به اتهام سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در لاهیجان دستگیر و در زندان ،وحید مرادی - شرور معروف - را به قتل رسانده بود ، با رأی قضات دادگاه کیفری تهران به قصاص محکوم شد.؛