انتقاد امام جمعه لاهیجان از روایت نادرست نحوه شهادت شهید حمید پورنوروز / حجت الاسلام سید جواد سلیمانی : نباید با ایجاد فضای دوقطبی مردم را مقابل مردم قرار دهیم

انتقاد امام جمعه لاهیجان از روایت نادرست نحوه شهادت شهید حمید پورنوروز / حجت الاسلام سید جواد سلیمانی : نباید با ایجاد فضای دوقطبی مردم را مقابل مردم قرار دهیم

امام جمعه لاهیجان گفت ما با دستورالعملی که دو قطبی کاذب ایجاد کند و مردم را مقابل هم قرار دهد مخالفیم. با این قضیه نباید احساسی برخورد کرد و باید از اهل فن مشورت گرفت. عده ای کشف حجاب و توهین میکنند و این نباید احساسات شما رو جریحه دار کند که با اینها به جنگ روید، اینا نوامیس و دختران ما هستند و البته حجاب خط قرمز ماست و کسی حق توهین ندارد.؛