چگونه روابط تهران و باکو به خصمانه‌ترین وضع در سه دهه گذشته رسید؟

چگونه روابط تهران و باکو به خصمانه‌ترین وضع در سه دهه گذشته رسید؟

سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان می‌گوید: تنش‌ها و اتهام‌زنی‌ها در روابط ایران و جمهوری آذربایجان در حالی ادامه پیدا می‌کند که نگرانی‌ها سوءمحاسبه و رویارویی نظامی گسترده در منطقه افزایش پیدا کرده است. ؛