مجروح شدن محیط‌بان گیلانی در درگیری با صیادان غیرمجاز

مجروح شدن محیط‌بان گیلانی در درگیری با صیادان غیرمجاز

در راستای جلوگیری از تخلفات صید غیرمجاز ماهیان مهاجر در رودخانه لنگرود رودخان و شلمانرود 2متخلف با سلاح سرد به ماموران یگان این اداره حمله‌ور شده و جراحاتی بر سر مجید شیرزاد وارد کردند که باعث مصدومیت شدید این محیط بان شد.؛