حسن جهانچی
آقای رئیس‌جمهور ، دوباره پیمان – دوباره ایران تان  همین بود !!؟ می آیید که مژده  نابودی خزر را به ما بدهید !!؟ ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
یادداشت ؛ حسن جهانچی

آقای رئیس‌جمهور ، دوباره پیمان – دوباره ایران تان همین بود !!؟ می آیید که مژده نابودی خزر را به ما بدهید !!؟

نقدی بر سخنرانی رئیس شورای شهر رشت در آیین معارفه شهردار آستانه اشرفیه ۱۷ مهر ۱۳۹۷
یادداشت ؛ حسن جهانچی

نقدی بر سخنرانی رئیس شورای شهر رشت در آیین معارفه شهردار آستانه اشرفیه

حرف‌های نهفته در خاطرم را، به صورت چند سؤال مطرح می‌کنم، که مخاطبم جناب علوی هستند.