استاد محمد معین فردوسی زمان است/ اگر از زبان پاسداری نشود، فرهنگ تحلیل می رود

استاد محمد معین فردوسی زمان است/ اگر از زبان پاسداری نشود، فرهنگ تحلیل می رود

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران، با اشاره به تلاش سی ساله حکیم ابوالقاسم فردوسی برای زنده کردن زبان فارسی، خاطرنشان کرد: مرحوم معین فردوسی زمان ماست، زیرا برای احیای و پویایی و پایداری زبان فارسی تلاش کرد و قطعا عظمت فرهنگ فارسی معین در آینده معلوم می شود.؛