حزین لاهیجی
مجوزی برای برج ۲۵ طبقه در لاهیجان صادر نشده ! ۲۹ آبان ۱۳۹۷
تاکید دوتن از اعضای شورای شهر لاهیجان

مجوزی برای برج ۲۵ طبقه در لاهیجان صادر نشده !

آقایان شعربافان و فقیه شجاعی دوتن از اعضای شورای شهر لاهیجان در گفتگو با ابریشم پرس درخصوص موضوع مجوز ساختمان 25 طبقه در ابتدای خیابان حزین لاهیجی توضیحاتی ارائه دادند

شاها ؛ سخنی لایق مدح تو ندارم ۱۷ آبان ۱۳۹۷

شاها ؛ سخنی لایق مدح تو ندارم

حزین لاهیجی شاعر قرن نوزدهم یکی از شاعرانی بود که در اشعار خود به ائمه و خصوصا امام رضا ابراز ارادت کرده بود