خرید بیش از ۱۴ هزار تن برگ سبز چای در کشور/با ۱۲۰ کارخانه چای‌سازی قرارداد امضا شده است

خرید بیش از ۱۴ هزار تن برگ سبز چای در کشور/با ۱۲۰ کارخانه چای‌سازی قرارداد امضا شده است

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به خرید تضمینی چای از چایکاران در کشور گفت: بر اساس آمار از اول اردیبهشت تاکنون ۱۴ هزار و ۶۳۵ تن برگ سبز چای از چایکاران شمال کشور به ارزش اقتصادی ۱۳۴ میلیارد تومان خریداری شده است. ؛