نگرش ما در همه شرایط بر پایه راه شهدا باشد

نگرش ما در همه شرایط بر پایه راه شهدا باشد

فرهاد براتی در آیین رونمایی از پوستر جشنواره سراسری شعر گیلان که با محوریت شهید ابوالحسن کریمی برگزار شد گفت :انقلاب ما هرچه دارد به واسطه خون شهداست و این امر میطلبد که نوع و نگرش ما در همه شرایط  برپایه راه شهدا باشد .؛