جت اسکی
بدون داشتن گواهینامه هرگونه استفاده از جت اسکی ممنوع است ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
رئیس انجمن جت اسکی گیلان :

بدون داشتن گواهینامه هرگونه استفاده از جت اسکی ممنوع است

از این پس افراد حقیقی و حقوقی که مجوز و گواهی باشگاه و جت اسکی سواری ندارند نمی‌توانند فعالیت تفریحی ورزشی و حتی شخصی داشته باشند

برگزاری دوره تئوری و عملی جت اسکی درانزلی و چمخاله لنگرود ۲۲ آبان ۱۳۹۷
رئیس کمیته جت اسکی گیلان خبر داد :

برگزاری دوره تئوری و عملی جت اسکی درانزلی و چمخاله لنگرود

کلاس مهارت های جت اسکی سواری و گواهینامه از چهارشنبه هفته جاری در انزلی و چمخاله برگزار می شود.

دوره آموزش باز آموزی داوری و گواهی نامه جت اسكی برگزار شد ۱۵ آبان ۱۳۹۷

دوره آموزش باز آموزی داوری و گواهی نامه جت اسكی برگزار شد

دوره آموزش باز آموزی داوری و گواهی نامه جت اسكی برگزار شد