جت اسکی
برگزاری دوره تئوری و عملی جت اسکی درانزلی و چمخاله لنگرود ۲۲ آبان ۱۳۹۷
رئیس کمیته جت اسکی گیلان خبر داد :

برگزاری دوره تئوری و عملی جت اسکی درانزلی و چمخاله لنگرود

کلاس مهارت های جت اسکی سواری و گواهینامه از چهارشنبه هفته جاری در انزلی و چمخاله برگزار می شود.

دوره آموزش باز آموزی داوری و گواهی نامه جت اسكی برگزار شد ۱۵ آبان ۱۳۹۷

دوره آموزش باز آموزی داوری و گواهی نامه جت اسكی برگزار شد

دوره آموزش باز آموزی داوری و گواهی نامه جت اسكی برگزار شد