چهار نماینده گیلان آرای خود را در سامانه مدیریت شفافیت آرای نمایندگان ثبت کردند

چهار نماینده گیلان آرای خود را در سامانه مدیریت شفافیت آرای نمایندگان ثبت کردند

رسول فرخی نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل ، محمدرضا احمدی و جبار کوچکی نژاد نمایندگان رشت در مجلس و محمد صفری نماینده رودسر و املش چهار نماینده ای هستند که آرایشان  در آخرین رای گیری سامانه شفافیت آرای نمایندگان به چشم می آید و اثری از 9 نماینده دیگر گیلان نیست .؛