سردار حق بین هر لحظه پای کار انقلاب بود

سردار حق بین هر لحظه پای کار انقلاب بود

سردار «فدوی» با بیان اینکه سردار حق بین هر لحظه پای کار انقلاب بود، گفت: امروز باید عزم خودمان را جزم کنیم تا در همه امورات اعم از فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و... پای کار باشیم تا عنایت خداوند شامل حال ما شود و به نتایج عالی برسیم. ؛