ابرجاسوس MI6 ، جاسوسی با پیشانی پینه بسته

ابرجاسوس MI6 ، جاسوسی با پیشانی پینه بسته

ارائه اطلاعات در مورد مسئولین، افراد مهم و تاثیر گذار نظام از دیگر اقدامات او بوده است. در این میان می‌توان به دادن اطلاعات ۱۶۰ مدیر کشور شامل دیدگاه‌ها و تفکرات و روحیات آنها اشاره کرد. یکی از این نفرات که شناخت خوبی از او به بیگانگان داده شده، شهید فخری زاده است؛