غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاه ها و کاهش ساعت کاری ادارات در روزهای شنبه و یکشنبه

غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاه ها و کاهش ساعت کاری ادارات در روزهای شنبه و یکشنبه

براساس مصوبه قرارگاه مدیریت جهادی گاز استان و دستور استاندار گیلان، مدارس و مراکزآموزش عالی و دانشگاه های استان در روزهای شنبه 24 دی ماه و یکشنبه 25 دی ماه جاری غیرحضوری و شروع فعالیت ادارات در روزهای شنبه و یکشنبه جاری ساعت 8:30 دقیقه و پایان آن 12:30 دقیقه اعلام شده است.؛