تصادف مرگبار
شکایت علیه تمام بی مسئولیتی هایی که مرگ می‌سازد | نصب علائم هشدار جاده‌ای بعد از کشته شدن پنج نفر ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
گزارشی از سرنوشت تنها عضو باقیمانده حادثه رانندگی مرگبار سیزده امسال لنگرود

شکایت علیه تمام بی مسئولیتی هایی که مرگ می‌سازد | نصب علائم هشدار جاده‌ای بعد از کشته شدن پنج نفر

خانواده پاینده نژاد با خودروی پراید وارد یکی از میانبرهای روستای لیلا کوه می‌شوند اما جاده روستایی برای مسافران ناآشنا به محیط هیچ علائمی نداشت تا خطر در کمین را به آن‌ها هشدار بدهد.