فرخی نائب رییس هیات تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری دوره یازدهم و دوازدهم

فرخی نائب رییس هیات تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری دوره یازدهم و دوازدهم

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم گفت : اعضای هیات رئیسه طرح تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در دوره های یازدهم و دوازدهم تعیین شد و رسول فرخی نماینده لاهیجان و سیاهکل به عنوان نائب رییس هیات تحقیق و تفحص انتخاب شد .؛