اعتراض کارکنان مخابرات گیلان به‌ عدم اجرای صورتجلسه استانداری و تبعیض در قراردادها/ سوابق بیمه نیروها ناقص است

اعتراض کارکنان مخابرات گیلان به‌ عدم اجرای صورتجلسه استانداری و تبعیض در قراردادها/ سوابق بیمه نیروها ناقص است

دبیر انجمن صنفی کارگری مخابرات گیلان گفت: شرکتهای پیمانکاری خدمات اول و شسکام از دادنِ لیستِ کاملِ حقوق و دستمزدِ ماه‌هایی که بیمه برای کارکنان رد نشده خودداری می‌کنند و مخابرات هم اهمیتی به این موضوع نمی‌دهد. ؛