بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل از نحوه خدمات رسانی و روند اجرای بخش های در دست احداث بیمارستان خصوصی شفا لاهیجان

بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل از نحوه خدمات رسانی و روند اجرای بخش های در دست احداث بیمارستان خصوصی شفا لاهیجان

در راستای سامان دهی پروژه های عمرانی شهرستان، پیش از ظهر چهارشنبه نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل از نحوه خدمات رسانی و روند اجرای بخش های در دست احداث بیمارستان خصوصی شفا لاهیجان بازدید کرد.؛